Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Chủ nhật không còn bóng để vỡ

Sẽ hỏi xin một chút của ngày chủ nhật
để dựng lại bóng mình
như phục sinh

khi mà đàn chim chơ rao không còn bay đi đâu nữa
khi mà ngọn lửa cao nguyên trần tiến đang hát kia bất ngờ tắt phụt
thì tình yêu cao nguyên hay đồng bằng gì cũng lăn tòm xuống biển

nên bóng còn đâu nữa mà vỡ hả em?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét