Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Biết chi mô

Em như giọt buồn rơi
tuổi thơ ngây đã xếp....

rồi rơi vào đời tôi...

hát rứa
nghe rứa
biết chi mô...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét