Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Giọt sương bữa cũ

Là sương rơi xuống âm thầm
là em rơi xuống ầm ầm bão giông...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét