Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Đã đến lúc

Cái bóng còn không?
cái bóng còn không?
còn không?

Hay mắt em đã mờ đi mỗi lúc
hay môi em đã run đến mức
không bao giờ
còn gọi nổi tên anh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét