Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Tự hứa

Sẽ yêu như thể như là
mình ta với một đôi vai giữ đời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét